Salon LOAN HAIR – TP.Thủ Dầu 1, Bình Dương

Địa chỉ: Ki-ôt số 2  đối diện đình thần Phú Lợi đường DT743 phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu 1, Bình Dương
Hotline: 0869 065 980
Giới thiệu: Chủ salon tóc tư vấn.
Hệ thống: Salon kinh doanh sản phẩm AmeGreen